Get your copy of "GE Measurement & Control Sales Terms and Conditions - Ukraine"

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Продаж будь-яких Продуктів або надання будь-яких Послуг відбувається за умови явно висловленої згоди Покупця з цими Умовами. Прийняття будь-якої пропозиції Продавця відбувається лише за умови явно висловленої згоди з цими Умовами, при цьому Продавець явно виступає проти будь-яких додаткових або інших умов, запропонованих Покупцем. Жодна форма заявки на будь-який продукт, навіть якщо вона підписана представником Продавця, не може бути підставою для зміни вказаних Умов. Будь-яке замовлення на виконання Робіт і виконання робіт Продавцем означають згоду Покупця на ці Умови. Якщо в ціновій пропозиції не вказано інше, термін чинності цінової пропозиції Продавця спливає через 30 днів від дати її оформлення, крім того, доки Продавець не отримав від Покупця підтвердження згоди на цінову пропозицію, Продавець може її змінити або відкликати.