Get your copy of "GE Measurement & Control Sales Terms and Conditions - Poland"

UWAGA: Sprzedaż jakichkolwiek Produktów i Usług zależy od wyraźnej zgody Kupującego na niniejsze Warunki. Wszelkie przyjęcie oferty Sprzedającego jest wyraźnie ograniczone kategorycznie do akceptacji tych Warunków i Sprzedający kategorycznie sprzeciwia się jakimkolwiek dodatkowym lub innym warunkom proponowanym przez Kupującego. Te Warunki nie mogą zostać zmodyfikowane przez formularz wejścia do obiektu , nawet jeśli będzie on podpisany przez przedstawiciela Sprzedającego. Zlecenie wykonania pracy oraz wykonanie pracy przez Sprzedającego stanowić będzie zgodę Kupującego na niniejsze Warunki. O ile nie sprecyzowano inaczej w wycenie, wycena Sprzedającego wygaśnie po 30 dniach od daty jej wystawienia i może zostać