Get your copy of "GE Measurement & Control Sales Terms and Conditions - Czech Republic"

UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami. Jakékoli přijetí nabídky Prodávajícího je výslovně omezeno na přijetí těchto Podmínek a Prodávající výslovně odmítá jakékoli doplňující nebo odlišné Podmínky navržené Kupujícím. Žádný formulář opravňující ke vstupu do objektu nemůže upravovat tyto podmínky, i když bude podepsán zástupcem Prodávajícího. Jakákoli objednávka týkající se provedení práce a výkonu práce prodávajícím bude představovat souhlas kupujícího s těmito Podmínkami. Není-li jinak specifikováno v nabídce, nabídka Prodávajícího vyprší 30 dnů od data jejího vyhotovení a může být upravena nebo odvolána Prodávajícím dříve, než obdrží od Kupujícího její potvrzení.